Vytvorenie tlačovej zostavy
2.)Vyberte údaje, ktoré chcete zahrnúť do zostavy
Všetky dostupné údaje EZ:

Údaje vybrané pre zostavu

3.)Vyberte formát tlačovej zostavy