Stav registrov EZ k 28.1.2021 - 12:55 hod.

Register časť A – pravdepodobné environmentálne záťaže :
929
Register časť B – environmentálne záťaže :
310
Register časť C – sanované/rekultivované lokality :
814
 
 
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti A a registra časti C :
114
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti B a registra časti C :
122
 
 
Celkový počet evidovaných EZ :
1817

   

Tlač štatistických prehľadov a zoznamov