Stav registrov EZ k 26.1.2022 - 0:30 hod.

Register časť A – pravdepodobné environmentálne záťaže :
886
Register časť B – environmentálne záťaže :
322
Register časť C – sanované/rekultivované lokality :
818
 
 
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti A a registra časti C :
112
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti B a registra časti C :
115
 
 
Celkový počet evidovaných EZ :
1799

   

   

Tlač štatistických prehľadov a zoznamov