Stav registrov EZ k 6.12.2022 - 18:50 hod.

Register časť A – pravdepodobné environmentálne záťaže :
875
Register časť B – environmentálne záťaže :
326
Register časť C – sanované/rekultivované lokality :
820
 
 
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti A a registra časti C :
113
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti B a registra časti C :
114
 
 
Celkový počet evidovaných EZ :
1794

   

   

Tlač štatistických prehľadov a zoznamov