Stav registrov EZ k 16.6.2024 - 11:21 hod.

Register časť A – pravdepodobné environmentálne záťaže :
851
Register časť B – environmentálne záťaže :
328
Register časť C – sanované/rekultivované lokality :
849
 
 
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti A a registra časti C :
111
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti B a registra časti C :
135
 
 
Celkový počet evidovaných EZ :
1782

   

   

Tlač štatistických prehľadov a zoznamov