Stav registrov EZ k 29.11.2020 - 8:39 hod.

Register časť A – pravdepodobné environmentálne záťaže :
929
Register časť B – environmentálne záťaže :
310
Register časť C – sanované/rekultivované lokality :
813
 
 
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti A a registra časti C :
114
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti B a registra časti C :
121
 
 
Celkový počet evidovaných EZ :
1817

   

Tlač štatistických prehľadov a zoznamov