Stav registrov EZ k 23.5.2022 - 4:33 hod.

Register časť A – pravdepodobné environmentálne záťaže :
874
Register časť B – environmentálne záťaže :
327
Register časť C – sanované/rekultivované lokality :
818
 
 
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti A a registra časti C :
112
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti B a registra časti C :
114
 
 
Celkový počet evidovaných EZ :
1793

   

   

Tlač štatistických prehľadov a zoznamov