Stav registrov EZ k 17.8.2022 - 21:56 hod.

Register časť A – pravdepodobné environmentálne záťaže :
873
Register časť B – environmentálne záťaže :
328
Register časť C – sanované/rekultivované lokality :
819
 
 
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti A a registra časti C :
113
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti B a registra časti C :
114
 
 
Celkový počet evidovaných EZ :
1793

   

   

Tlač štatistických prehľadov a zoznamov