Stav registrov EZ k 21.10.2021 - 7:25 hod.

Register časť A – pravdepodobné environmentálne záťaže :
908
Register časť B – environmentálne záťaže :
302
Register časť C – sanované/rekultivované lokality :
817
 
 
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti A a registra časti C :
112
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti B a registra časti C :
113
 
 
Celkový počet evidovaných EZ :
1802

   

Tlač štatistických prehľadov a zoznamov