Stav registrov EZ k 1.4.2023 - 16:16 hod.

Register časť A – pravdepodobné environmentálne záťaže :
875
Register časť B – environmentálne záťaže :
325
Register časť C – sanované/rekultivované lokality :
822
 
 
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti A a registra časti C :
113
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti B a registra časti C :
116
 
 
Celkový počet evidovaných EZ :
1793

   

   

Tlač štatistických prehľadov a zoznamov