Stav registrov EZ k 14.4.2021 - 22:16 hod.

Register časť A – pravdepodobné environmentálne záťaže :
927
Register časť B – environmentálne záťaže :
311
Register časť C – sanované/rekultivované lokality :
816
 
 
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti A a registra časti C :
114
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti B a registra časti C :
123
 
 
Celkový počet evidovaných EZ :
1817

   

Tlač štatistických prehľadov a zoznamov