Stav registrov EZ k 21.9.2023 - 17:54 hod.

Register časť A – pravdepodobné environmentálne záťaže :
854
Register časť B – environmentálne záťaže :
333
Register časť C – sanované/rekultivované lokality :
831
 
 
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti A a registra časti C :
111
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti B a registra časti C :
125
 
 
Celkový počet evidovaných EZ :
1782

   

   

Tlač štatistických prehľadov a zoznamov