Stav registrov EZ k 22.9.2020 - 13:03 hod.

Register časť A – pravdepodobné environmentálne záťaže :
932
Register časť B – environmentálne záťaže :
307
Register časť C – sanované/rekultivované lokality :
809
 
 
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti A a registra časti C :
113
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti B a registra časti C :
118
 
 
Celkový počet evidovaných EZ :
1817

   

Tlač štatistických prehľadov a zoznamov