Stav registrov EZ k 3.3.2024 - 7:08 hod.

Register časť A – pravdepodobné environmentálne záťaže :
850
Register časť B – environmentálne záťaže :
335
Register časť C – sanované/rekultivované lokality :
837
 
 
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti A a registra časti C :
110
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti B a registra časti C :
131
 
 
Celkový počet evidovaných EZ :
1781

   

   

Tlač štatistických prehľadov a zoznamov