TV (004) / Čeľovce - sklad pesticídov - SK/EZ/TV/989 (Platný stav- register B)

  Kategória dokumentov:  
 Upozornenie:   V Registri dokumentov EZ nie je sťahovanie dokumentov pre environmentálnu záťaž povolené bez autorizovaného vstupu!
.
.
Typ súboruZdrojVeľkostDátumPopis dokumentuZnackaTyp dokumentuStiahnut
1585_2_DOK_Čeľovce_adresy.doc
Dokument word
IS EZ 24576 kb 7.1.2009 Kontaktné údaje 1Kontakty na zodpovedných pracovníkov dotknutých organizácii0
4799_3_DOK_Čeľovce_Sklad pesticídov_Fotodokumentácia.pdf
Pdf dokument
IS EZ 551108 kb 8.1.2009 Čeľovce - Sklad pesticídov - Fotodokumentácia 1Iné pripojené dokumenty k environmentálnej záťaži0
9571_3_Vypis_LV_655.pdf
Pdf dokument
IS EZ 91943 kb 31.3.2015 Výpis listu vlastníctva č. 655 1Iné pripojené dokumenty k environmentálnej záťaži0
10644_3_Celovce_PS_Pril13_Mapy.pdf
Pdf dokument
IS EZ 1368233 kb 5.5.2016 Pramuk, V., et al., 2015: Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže Čeľovce - sklad pesticídov. Príloha 13: Mapy znečistenia podzemnej vody. GEO Slovakia s.r.o., Košice. 1Iné pripojené dokumenty k environmentálnej záťaži0
9504_3_Celovce.pdf
Pdf dokument
IS EZ 3530561 kb 20.8.2014 Fotodokumentácia z terénnej obhliadky lokality zo dňa 30.9.2013. 1Iné pripojené dokumenty k environmentálnej záťaži0
9490_3_terenny zaznamnik_Celovce.pdf
Pdf dokument
IS EZ 398912 kb 19.8.2014 Zápis z terénnej obhliadky lokality zo dňa 30.9.2013. 1Zápisnica o zistených skutočnostiach pravdepodobnej environmentálnej záťaže0
10641_7_Celovce_PS_ZS.pdf
Pdf dokument
IS EZ 2523235 kb 5.5.2016 Pramuk, V., et al., 2015: Záverečná správa. Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže Čeľovce - sklad pesticídov. GEO Slovakia s.r.o., Košice. 1Záverečná správa z prieskumu pravdepodobnej environmentálnej záťaže0
8486_30_Celovce_ZS2006.pdf
Pdf dokument
IS EZ 296411 kb 29.6.2011 Oswald, P., 2006: Identifikácia neznámych organických zlúčenín a aktívnych zložiek pesticídov v prítomnej vzorke. Greenpeace Slovensko. Environmental Institute s.r.o. Koš. 1Záverečná správa0
8485_30_Celovce_ZS2006b.pdf
Pdf dokument
IS EZ 164604 kb 29.6.2011 Oswald, P., 2006: Identifikácia neznámych organických zlúčenín a aktívnych zložiek pesticídov prítomných v kvapalných a tuhých vzorkách. Greenpeace Slovensko. Environmental Institute s.r.o. Koš. 1Záverečná správa0
11459_32_OUKE_Celovce_sklad_pesticidov_POzast.pdf
Pdf dokument
IS EZ 838881 kb 22.7.2020 Rozhodnutie Okresného úradu Košice zo dňa 7.8.2017 o zastavení konania o určení povinnej osoby za environmentálnu záťaž. 1Rozhodnutie o určení povinnej osoby0
12