MI (011) / Strážske - Chemko - časť výrobného areálu - SK/EZ/MI/493 (Neplatný stav)- register B)

  Kategória dokumentov:  
 Upozornenie:   V Registri dokumentov EZ nie je sťahovanie dokumentov pre environmentálnu záťaž povolené bez autorizovaného vstupu!
.
.
StiahnutTyp súboruZdrojVeľkostDátumPopis dokumentuDokumentZnackaTyp dokumentu
178_1_DOK_Strážske Chemko_časť výrobného areálu_zoz. lit..doc 0
Dokument word
IS EZ 20992 kb 7.1.2009 Zoznam použitej literatúry Zdroj:
IS EZ

Veľkost:
20992 kb

Dátum:
7.1.2009

Popis dokumentu:
Zoznam použitej literatúry

1Zoznam literatúry relevantný k registrovanej environmentálnej záťaže
1242_2_DOK_Strážske_Chemko_adresy.doc 0
Dokument word
IS EZ 24576 kb 7.1.2009 Kontaktné údaje Zdroj:
IS EZ

Veľkost:
24576 kb

Dátum:
7.1.2009

Popis dokumentu:
Kontaktné údaje

1Kontakty na zodpovedných pracovníkov dotknutých organizácii
3372_3_DOK_OR_Chemko.pdf 0
Pdf dokument
IS EZ 69767 kb 8.1.2009 Výpis z Obchodného registra (Strážske Chemko, a.s.) Zdroj:
IS EZ

Veľkost:
69767 kb

Dátum:
8.1.2009

Popis dokumentu:
Výpis z Obchodného registra (Strážske Chemko, a.s.)

1Iné pripojené dokumenty k environmentálnej záťaži
8406_30_Studia_Strazske.pdf 0
Pdf dokument
IS EZ 146534 kb 12.5.2011 Lenártová, Hruška, 2007: Zadanie úlohy pre spracovateľa štúdie zameranej na riešenie stavu životného prostredia v celom areáli Chemko, a.s. v postupných etapách. Ekologické služby s.r.o. Zdroj:
IS EZ

Veľkost:
146534 kb

Dátum:
12.5.2011

Popis dokumentu:
Lenártová, Hruška, 2007: Zadanie úlohy pre spracovateľa štúdie zameranej na riešenie stavu životného prostredia v celom areáli Chemko, a.s. v postupných etapách. Ekologické služby s.r.o.

1Záverečná správa
3374_3_DOK_Strážske Chemko_časť výrobného areálu_Záverečná správa geologický pri 0
Pdf dokument
IS EZ 5033675 kb 8.1.2009 Némethyová, M., et al., 2004: Prieskum znečistenia horninového prostredia a podzemnej vody v areáli f. Chemko, a.s. Strážske časť Lepidlá Diakol. Záverečná správa. VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA s.r.o. Bratislava. Zdroj:
IS EZ

Veľkost:
5033675 kb

Dátum:
8.1.2009

Popis dokumentu:
Némethyová, M., et al., 2004: Prieskum znečistenia horninového prostredia a podzemnej vody v areáli f. Chemko, a.s. Strážske časť Lepidlá Diakol. Záverečná správa. VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA s.r.o. Bratislava.

1Záverečná správa
8405_30_Sprava_Doplnok1990.pdf 0
Pdf dokument
IS EZ 1442340 kb 12.5.2011 Karoľ, J., 1990: Strážske - Chemko - OPV. Záverečná správa. IGHP, š.p. Žilina. Zdroj:
IS EZ

Veľkost:
1442340 kb

Dátum:
12.5.2011

Popis dokumentu:
Karoľ, J., 1990: Strážske - Chemko - OPV. Záverečná správa. IGHP, š.p. Žilina.

1Záverečná správa