RV (011) / Silica - Dvojitá priepasť - SK/EZ/RV/1496 (Platný stav- register C)

Všeobecné údaje:

Názov lokality
Dvojitá priepasť
Obec
Silica
.

Charakteristika prírodných pomerov:

Geologická stavba
Priepasť je súčasťou krasového systému Silickej planiny, tvorenej silickým príkrovom. Hĺbka priepasti dosahuje asi 20 m. Horninové prostredia tvoria mezozoické organodetritické wettersteinské vápence (lagunárny ladin).
Hydrogeologická charakteristika
Lokalita sa nachádza v silicko - turnianskej hydrog. štruktúre, z ktorej sumárne vystupuje v prameňoch v priemere 760 l/s vôd. Je to zdrojová oblasť vodárenského zdroja Slavec - Pistrang, ktorý zásobuje Rožňavský skupinový vodovod.
Kategória prirodzenej ochrany
a) žiadna prirodzená ochrana - ohrozenie podzemnej vody veľmi vysoké (A), vysoké (B)
Zraniteľnosť územia
III) územie málo zraniteľné (priemyselné zóny, neobývané územia, ...)

Kategorizácia EZ:

Kategória sanovanej záťaže
SAN-1b
Stav sanovanej záťaže
sanácia je ukončená

Zrealizované práce:

Typ vykonaných prác
sanačné práce
Zhotoviteľ prác
CAVERN, s. r. o., Rimavská Sobota
Typ vykonaných prác
prieskumné práce
Zhotoviteľ prác
ENVEX - Ing. Marián Bachňák, Rožňava

Zrealizovaný monitoring:

Stav monitoringu
nie, ale na monitorovanie možno použiť iné objekty
Funkčnosť monitorovacieho systému
v registri nie je uvedené

Údaje registra lokalít s možným výskytom POPs látok:

Názov a identifikátor
Silica - Dvojitá priepasťSK/POPS/RV/44
Type
sklad agrochemikálií
Držiteľ
v registri nie je uvedené
Dátum poslednej zmeny zázn. listu
12.3.2015
Chemické látky s obsahom POPs
POPs látky neboli identifikované
Chemické látky bez obsahu POPs
agrochemikálie a iné chemické látky neboli identifikované
Chemické látky s neznámym názvom
neznáme látky neboli identifikované