Stav registrov EZ k 16.10.2018 - 13:09 hod.

Register časť A – pravdepodobné environmentálne záťaže :
882
Register časť B – environmentálne záťaže :
311
Register časť C – sanované/rekultivované lokality :
804
 
 
Záťaže aktuálne zaradená do registra časti A a registra časti C :
113
Záťaže aktuálne zaradená do registra časti B a registra časti C :
121
 
 
Celkový počet evidovaných EZ :
1763

   

Tlač štatistických prehľadov a zoznamov