Stav registrov EZ k 15.12.2018 - 20:36 hod.

Register časť A – pravdepodobné environmentálne záťaže :
882
Register časť B – environmentálne záťaže :
313
Register časť C – sanované/rekultivované lokality :
805
 
 
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti A a registra časti C :
113
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti B a registra časti C :
122
 
 
Celkový počet evidovaných EZ :
1765

   

Tlač štatistických prehľadov a zoznamov