Stav registrov EZ k 26.6.2019 - 11:04 hod.

Register časť A – pravdepodobné environmentálne záťaže :
931
Register časť B – environmentálne záťaže :
313
Register časť C – sanované/rekultivované lokality :
806
 
 
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti A a registra časti C :
113
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti B a registra časti C :
123
 
 
Celkový počet evidovaných EZ :
1814

   

Tlač štatistických prehľadov a zoznamov