Stav registrov EZ k 7.6.2020 - 7:48 hod.

Register časť A – pravdepodobné environmentálne záťaže :
931
Register časť B – environmentálne záťaže :
310
Register časť C – sanované/rekultivované lokality :
808
 
 
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti A a registra časti C :
113
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti B a registra časti C :
120
 
 
Celkový počet evidovaných EZ :
1816

   

Tlač štatistických prehľadov a zoznamov