B5 (008) / Bratislava - Petržalka - Smetný kopec - SK/EZ/B5/162 (Platný stav- register C)

Detaily kategorizácie sanovanej/rekultivovanej environmentálnej záťaže

Detaily kategorizácie rekultivovanej záťaže
Kód kategórie rekultivovanej záťažeREK-1c
Charakteristika kategórie rekultivovanej záťažeRekultivovaná nelegálna skládka
Poznámka k vykonanej rekultiváciiNie sú údaje o súčasnom stave kontaminácie na lokalite. Na základe získaných poznatkov nie je možné jednoznačne rozhodnúť, či je lokalita po vykonaní rekultivácie kontaminovaná alebo nie. Chýba monitorovací systém, rozsah monitorovania je nepreukazný alebo monitoring je neaktuálny. Prírodné podmienky nie sú vylučujúcim faktorom pre šírenie sa znečistenia.
Vyjadrenie anotátora k rekultiváciiRekultivácia pravdepodobne nie je dostatočným opatrením proti šíreniu kontaminácie do podzemných vôd, pretože spevnenú plochu mala iba časť skládky.