Grafická verzia Návrat na hlavnú stránku

Štatistické zostavy IS EZ

Stav registrov EZ k 15.5.2021 - 18:48 hod.

Register časť A – pravdepodobné environmentálne záťaže :
926
Register časť B – environmentálne záťaže :
312
Register časť C – sanované/rekultivované lokality :
817
 
 
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti A a registra časti C :
114
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti B a registra časti C :
124
 
 
Celkový počet evidovaných EZ :
1818

  Kontrolný súčet nie je správny, prosím kontaktujte  technického a odborného prevádzkovateľa IS

Tlač štatistických prehľadov a zoznamov