Grafická verzia Návrat na hlavnú stránku

Štatistické zostavy IS EZ

Stav registrov EZ k 23.7.2021 - 20:29 hod.

Register časť A – pravdepodobné environmentálne záťaže :
918
Register časť B – environmentálne záťaže :
302
Register časť C – sanované/rekultivované lokality :
817
 
 
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti A a registra časti C :
113
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti B a registra časti C :
115
 
 
Celkový počet evidovaných EZ :
1810

  Kontrolný súčet nie je správny, prosím kontaktujte  technického a odborného prevádzkovateľa IS

Tlač štatistických prehľadov a zoznamov