Grafická verzia Návrat na hlavnú stránku

Štatistické zostavy IS EZ

Stav registrov EZ k 5.3.2021 - 10:42 hod.

Register časť A – pravdepodobné environmentálne záťaže :
927
Register časť B – environmentálne záťaže :
312
Register časť C – sanované/rekultivované lokality :
816
 
 
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti A a registra časti C :
114
Záťaže aktuálne zaradené do registra časti B a registra časti C :
124
 
 
Celkový počet evidovaných EZ :
1817

   

Tlač štatistických prehľadov a zoznamov