Vyhľadávanie cez atribúty

Zobraziť a vyhľadať odborne spôsobilú osobu

Geologické oprávnenia - zobraziť a vyhľadať fyzickú osobu

Geologické oprávnenia - zobraziť a vyhľadať právnickú osobu

Register dokumentov

Štatistické prehľady

Environmentálne záťaže SR

Grafická verzia

Filter environmentálnych záťaží

Filter - registre, kategórie rizikovosti

Výber registrov EZ


 Popis registrov :  A: Pravdepodobná environmentálna záťaž
B: Environmentálna záťaž
C: Sanovaná, rekultivovaná lokalita
D: Environmentálna záťaž vyradená z registrov

Filter - lokalita

Filter - činnostiZoznam environmentálnych záťaží

Počet záznamov : 2093
Príkaz - detail Stĺpec názov EZStĺpec registerStĺpec identifikátorStĺpec obecStĺpec okresStĺpec krajId_zatazId_zaradeniePlatnostStav
Príkaz zobraziť detail EZ BB (001) / Banská Bystrica - bývalá galvanizovňa LOBBRegister BSK/EZ/BB/1Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický111
Príkaz zobraziť detail EZ BB (002) / Banská Bystrica - lom Podlavice - STKORegister ASK/EZ/BB/2Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický221
Príkaz zobraziť detail EZ BB (003) / Banská Bystrica - Medený HámorRegister ASK/EZ/BB/3Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický331
Príkaz zobraziť detail EZ BB (004) / Banská Bystrica - SADRegister ASK/EZ/BB/4Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický441
Príkaz zobraziť detail EZ BB (005) / Banská Bystrica - skládka Pršianska terasaRegister ASK/EZ/BB/5Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický551
Príkaz zobraziť detail EZ BB (006) / Banská Bystrica - Uľanka - areál Chemika a.s.Register BSK/EZ/BB/6Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický661
Príkaz zobraziť detail EZ BB (007) / Banská Bystrica - železničná stanicaRegister BSK/EZ/BB/7Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický771
Príkaz zobraziť detail EZ BB (008) / Dolná Mičiná - Hubnik TKORegister ASK/EZ/BB/8Dolná MičináBanská BystricaBanskobystrický881
Príkaz zobraziť detail EZ BB (009) / Horná Mičiná - lom Kejda - obaľovačkaRegister ASK/EZ/BB/9Horná MičináBanská BystricaBanskobystrický991
Príkaz zobraziť detail EZ BB (010) / Králiky - skládka v lomeRegister ASK/EZ/BB/10KrálikyBanská BystricaBanskobystrický10101
12345678910...