Grafická verzia Návrat na hlavnú stránku

Štatistické zostavy IS EZ

Stav registrov EZ k 20.6.2018 - 22:33 hod.

Register časť A – pravdepodobné environmentálne záťaže :
880
Register časť B – environmentálne záťaže :
311
Register časť C – sanované/rekultivované lokality :
803
 
 
Záťaže aktuálne zaradená do registra časti A a registra časti C :
113
Záťaže aktuálne zaradená do registra časti B a registra časti C :
121
 
 
Celkový počet evidovaných EZ :
1760

   

Tlač štatistických prehľadov a zoznamov