Grafická verzia Návrat na hlavnú stránku

Štatistické zostavy IS EZ

Stav registrov EZ k 21.11.2018 - 17:59 hod.

Register časť A – pravdepodobné environmentálne záťaže :
885
Register časť B – environmentálne záťaže :
312
Register časť C – sanované/rekultivované lokality :
805
 
 
Záťaže aktuálne zaradená do registra časti A a registra časti C :
113
Záťaže aktuálne zaradená do registra časti B a registra časti C :
122
 
 
Celkový počet evidovaných EZ :
1767

   

Tlač štatistických prehľadov a zoznamov