Grafická verzia Návrat na hlavnú stránku

Register odborne spôsobilých osôb

Filter odborne spôsobilých osôb

 Pomoc:  * Ak chcete nájsť odborne spôsobilú osobu, ktorej meno sa začína konkrétnym písmenom , vyberte zo zoznamu zodpovedajúce písmeno a kliknite na tlačidlo Hľadať
* Ak chcete nájsť odborne spôsobilú osobu podľa adresy okresu trvalého bydliska, vyberte zo zoznamu obec a kliknite na tlačidlo Hľadať
* Ak chcete nájsť odborne spôsobilú osobu podľa priznanej odbornej spôsobilosti, vyberte zo zoznamu jednu alebo viac odborných spôsobilostí a presuňte ich do zoznamu Vyhľadávaná odborná spôsobilosť. Potom kliknite na tlačidlo Hľadať


V možnostiach výberu sú uvedené len tie okresy a začiatočné písmená priezvísk u ktorých je registrovaná adresa bydliska a priezvisko aspoň jednej z odborne spôsobilých osôb. Ak nastavíte súčasne dve alebo viac kritérií vyhľadávania, vyhľadaná osoba spĺňa všetky nastavené kritéria.

Zoznam odborne spôsobilých osôb

Počet záznamov : 0
Titul, meno a priezviskoTrvalé bydlisko (Obec)KontaktČíslo preukazuDátumEvidencia pečiatkyOdborná spôsobilosť
Ing. Karolína Adzimová Košice Tel:0905415068
eMail:adzimova@geoslovakia.sk
1/2011 Dátum skúšky:
19.1.2016
Platnosť osvedčenia:
19.1.2021
Áno *geologický prieskum životného prostredia
Mgr. Adriana Alföldyová   eMail: 5/2017 Dátum skúšky:
20.4.2017
Platnosť osvedčenia:
20.4.2022
Nie *geofyzikálne práce
Ing. Marián Bachňák Rožňava eMail: 207/1993 Dátum skúšky:
1.12.2016
Platnosť osvedčenia:
1.12.2021
Áno *ložiskový geologický prieskum
*inžinierskogeologický prieskum
*geologický prieskum životného prostredia
RNDr. Pavel Bačo Košice eMail: 180/1993 Dátum skúšky:
18.10.2016
Platnosť osvedčenia:
18.10.2021
Nie *geologický výskum
*ložiskový geologický prieskum
Ing. Natália Bačová Košice eMail: 189/1993 Dátum skúšky:
18.10.2016
Platnosť osvedčenia:
18.10.2021
Áno *geologický výskum
*hydrogeologický prieskum