Grafická verzia Návrat na hlavnú stránku

Register geologických oprávnení vydaných právnickým osobám

Filter geologických oprávnení vydaných právnickým osobám

 Pomoc:  * Ak chcete nájsť právnickú osobu, ktorej obchodné meno začína konkrétnym písmenom , vyberte zo zoznamu zodpovedajúce písmeno a kliknite na tlačidlo Hľadať.
* Ak chcete nájsť právnickú osobu podľa adresy sídla firmy, vyberte zo zoznamu obec a kliknite na tlačidlo Hľadať.
* Ak chcete nájsť právnickú osobu podľa geologickej práce, na ktorú sa vydalo geologické oprávnenie, vyberte zo zoznamu jednu alebo viac geologických prác a presuňte ich do zoznamu Vyhľadávaná geologická práca. Potom kliknite na tlačidlo Hľadať

* V možnostiach výberu sú uvedené obce, pre ktoré sa eviduje sídlo firmy aspoň jednej z právnických osôb.
* Ak nastavíte súčasne dve alebo viac kritérií vyhľadávania, vyhľadaná osoba spĺňa všetky nastavené kritéria.

Zoznam geologických oprávnení vydaných právnickým osobám

Počet záznamov : 273
Obchodné menoIČOAdresa sídlaKontaktGeologické práceOdborne spôsobilé osoby
AALYAH s.r.o. 35868503 Mlynská 10
90044 Tomášov
Tel:0903787630
eMail:jhucko5@hotmail.com
* geofyzikálne práce
Acoustic Geophysical Services, organizačná zložka 45358842 Medená 18
81102 Bratislava
Tel:00363703283
Tel:52775611
eMail:imre.molnar@acousticgeo.com
eMail:jana.durisova@zzd.sk
* geofyzikálne práce
ADVENTURE WEBER GROUP, s.r.o. 36001795 Kremnická 20
85101 Bratislava
Tel:0905269804 * inžinierskogeologický prieskum
* geologický prieskum životného prostredia
* laboratórne práce
AEG, s.r.o. 45868786 Miletičova 20
82109 Bratislava
Tel:0902352490
eMail:putiska@gmail.com
* geologický prieskum životného prostredia
* geofyzikálne práce
* monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
* sanácia geologického prostredia
* sanácia environmentálnej záťaže
AG audit, s.r.o. 43791336 Hraničná 17
82105 Bratislava
Tel:0905430748
Tel:0911430748
eMail:dobrovoda@chello.sk
* odborný geologický dohľad
* inžinierskogeologický prieskum
* hydrogeologický prieskum
* geologický prieskum životného prostredia
* laboratórne práce
* technologické práce
* terénne meračské práce
* monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
* sanácia geologického prostredia
* sanácia environmentálnej záťaže
* geologický prieskum na špeciálne účely
12345678910...