Grafická verzia Návrat na hlavnú stránku

Register geologických oprávnení vydaných fyzickým osobám

Filter geologických oprávnení vydaných fyzickým osobám

 Pomoc:  * Ak chcete nájsť fyzickú osobu, ktorej priezvisko začína konkrétnym písmenom , vyberte zo zoznamu zodpovedajúce písmeno a kliknite na tlačidlo Hľadať.
* Ak chcete nájsť fyzickú osobu podľa adresy miesta podnikania, vyberte zo zoznamu obec a kliknite na tlačidlo Hľadať.
* Ak chcete nájsť fyzickú osobu podľa geologickej práce, na ktorú sa vydalo geologické oprávnenie, vyberte zo zoznamu jednu alebo viac geologických prác a presuňte ich do zoznamu Vyhľadávaná geologická práca. Potom kliknite na tlačidlo Hľadať.

* V možnostiach výberu sú len tie obce, pre ktoré sa eviduje miesto podnikania aspoň jednej z fyzických osôb.
* Ak nastavíte súčasne dve alebo viac kritérií vyhľadávania, vyhľadaná osoba spĺňa všetky nastavené kritéria.

Zoznam geologických oprávnení vydaných fyzickým osobám

Počet záznamov : 125
Titul, meno a priezviskoObchodné menoIČOTrvalé bydliskoKontaktGeologické práceOdborne spôsobilé osoby
RNDr. Ján AntalRNDr. Ján Antal - HYDROCOMP31000789 Bratislava Tel:62246719
Tel:0905446360
eMail:antal@hydrocomp.sk
eMail:antal@hydrantsro.sk
* odborný geologický dohľad
* hydrogeologický prieskum
* geologický prieskum životného prostredia
* sanácia geologického prostredia
* sanácia environmentálnej záťaže
Ing. Marián BachňákIng. Marián Bachňák - ENVEX30417406 Rožňava Tel:0905408420
Tel:058/7331575
eMail:envex@stonline.sk
* odborný geologický dohľad
* ložiskový geologický prieskum
* inžinierskogeologický prieskum
* hydrogeologický prieskum
* geologický prieskum životného prostredia
* terénne meračské práce
* technické práce
* monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
* sanácia geologického prostredia
* sanácia environmentálnej záťaže
RNDr. Dušan BarošRNDr. Dušan Baroš - INEKOGEO Poprad30417708 Poprad Tel:0907947038
Tel:0904469509
eMail:baros.d@stonline.sk
* odborný geologický dohľad
* inžinierskogeologický prieskum
* hydrogeologický prieskum
* geologický prieskum životného prostredia
* terénne meračské práce
* monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
* sanácia geologického prostredia
* sanácia environmentálnej záťaže
Anna BartkováAnna Bartková31064051 Banská Bystrica * laboratórne práce
Ing. Stanislav Benada PhD.Ing. Stanislav Benada PhD. - GEO OIL42254671 Hodonín Tel:00420604413665
eMail:s.benada@seznam.cz
* ložiskový geologický prieskum
12345678910...