Register geologických oprávnení vydaných fyzickým osobám
Výber podľa:
Začiatočné písmeno priezviska fyzickej osoby: Miesto podnikania:
Geologické práce, na ktoré sa vydáva
geologické oprávnenie:
Vyhľadávaná geologická práca:
 

 
 Pomoc   * Ak chcete nájsť fyzickú osobu, ktorej priezvisko začína konkrétnym písmenom, vyberte zo zoznamu zodpovedajúce písmeno a kliknite na tlačidlo Hľadať.
* Ak chcete nájsť fyzickú osobu podľa adresy miesta podnikania, vyberte zo zoznamu obec a kliknite na tlačidlo Hľadať.
* Ak chcete nájsť fyzickú osobu podľa geologickej práce, na ktorú sa vydalo geologické oprávnenie, vyberte zo zoznamu jednu alebo viac geologických prác a presuňte ich do zoznamu Vyhľadávaná geologická práca. Potom kliknite na tlačidlo Hľadať.

* V možnostiach výberu sú len tie obce, pre ktoré sa eviduje miesto podnikania aspoň jednej z fyzických osôb.
* Ak nastavíte súčasne dve alebo viac kritérií vyhľadávania, vyhľadaná osoba spĺňa všetky nastavené kritéria.

Zobrazí záznamov na stránke
Počet záznamov : 125
Titul, meno a priezviskoObchodné menoIČOTrvalé bydliskoKontaktGeologické práceOdborne spôsobilé osoby
RNDr. Ján AntalRNDr. Ján Antal - HYDROCOMP 31000789 Bratislava Tel:62246719
Tel:0905446360
eMail:antal@hydrocomp.sk
eMail:antal@hydrantsro.sk
* odborný geologický dohľad
* hydrogeologický prieskum
* geologický prieskum životného prostredia
* sanácia geologického prostredia
* sanácia environmentálnej záťaže
Ing. Marián BachňákIng. Marián Bachňák - ENVEX 30417406 Rožňava Tel:0905408420
Tel:058/7331575
eMail:envex@stonline.sk
* odborný geologický dohľad
* ložiskový geologický prieskum
* inžinierskogeologický prieskum
* hydrogeologický prieskum
* geologický prieskum životného prostredia
* terénne meračské práce
* technické práce
* monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
* sanácia geologického prostredia
* sanácia environmentálnej záťaže
RNDr. Dušan BarošRNDr. Dušan Baroš - INEKOGEO Poprad 30417708 Poprad Tel:0907947038
Tel:0904469509
eMail:baros.d@stonline.sk
* odborný geologický dohľad
* inžinierskogeologický prieskum
* hydrogeologický prieskum
* geologický prieskum životného prostredia
* terénne meračské práce
* monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
* sanácia geologického prostredia
* sanácia environmentálnej záťaže
Anna BartkováAnna Bartková 31064051 Banská Bystrica * laboratórne práce
Ing. Stanislav Benada PhD.Ing. Stanislav Benada PhD. - GEO OIL 42254671 Hodonín Tel:00420604413665
eMail:s.benada@seznam.cz
* ložiskový geologický prieskum
12345678910...